top of page
My brother Marek

Marek was an extraordinary man, full of life nd laughter.Throughout his life he was helpful to others. In his actions nothing was impossible for him. He was exceptonary good father, husband, brother, uncle and friend. We are missing him now.

25 March 1927 - 2 July 2003

Marek był nadzwyczajnym człowiekiem pełny życia i radosci. Przez całe swoje życie uczynny i pomocny innym. Wjego działaniach nic nie było niemożliwym. Był przykładnym ojcem, mężem, bratem, wujkiem i przyjacielem. Brak nam teraz Jego.

bottom of page