top of page

OUR PARENTS AND THEIR FAMILIES

This page is a tribute to our wonderful parents, who through hard times of two World Wars. They set up us with a good example to follow. Their life story  is recorded on  tapes and we are trying to present on this family page. They all are no longer with us. 

NASI RODZICE I ICH RODZEŃSTWO

W ten sposób chcemy przedstawić naszych kochanych rodziców, którzy przeżyli ciężkie czasy obydwu Wojen Swiatowych, dali nam wzorowe wychowanie oraz przykład życia  godny nasladowania. Ich przeżycia zostały  utrwalone na tasmach i dlatego staramy się przedstawić na tej naszej stronie rodzinnej. Wszyscy ci już od nas odeszli.

bottom of page